Ogłoszenia ZUWIK


Komunikat ZUWIK w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Siewierz od 01.04.2014 r.

2014-03-18

Komunikat

   Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu działając na podstawie art. 24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858) z późniejszymi zmianami, niniejszym zawiadamia, że z dniem 1 kwietnia 2014 roku wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Siewierz.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki oraz wysokość opłat za przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu można pobrać z poniższego odnośnika

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę, odprowadzane ścieki oraz stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych


Ogłoszenie zostało wyświetlone 1789 razy.   drukuj ogłoszenie