Ogłoszenia ZUWIK


Komunikat w sprawie taryf zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Siewierz obowiązujących od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2013-05-10

KOMUNIKAT

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu działając na podstawie Uchwały Nr XXIX/266/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Siewierz, informuje iż taryfy nie uległy zmianie w stosunku do roku 2012.

Wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obowiązujących od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. przedstawiają się następująco:

 

Ogłoszenie zostało wyświetlone 1494 razy.   drukuj ogłoszenie