Ogloszenia ZUWIK


Znaleziono 5 informacji, strona 1 z 1

Bilans samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok 2019-05-09

Komunikat ZUWIK w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Siewierz od 01.04.2014 r. 2014-03-18

Komunikat w sprawie taryf zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Siewierz obowiązujących od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. 2013-05-10

Informacja w sprawie przerwy w dostawie wody w dniu 12 listopada 2012 r. 2012-11-09

Przerwa w dostawie wody - Żelisławice, Niwki, Czekanka, Leśniaki, Siewierz 2012-09-24

strona 1 z 1