Informacje ZUWIK


Apel do mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz

2019-06-28 11:01:08


APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SIEWIERZ

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Siewierz zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz o racjonalne korzystanie z wody, w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym.

Wzmożony, czasami dwukrotnie większy, pobór wody z sieci wodociągowej wywołuje problemy techniczne w postaci obniżonego ciśnienia w instalacji wodociągowej, co powoduje, że niektórzy odbiorcy maja problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb konsumpcyjnych podczas, gdy inni użytkownicy sieci wykorzystują tę wodę do celów nawadniania. Prosimy aby w godzinach 17:00 - 23:00 wykorzystywać wodę wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych, nie podlewać przydomowych ogródków i trawników, a także nie napełniać basenów.

Dlatego apelujemy do Państwa o solidarność i racjonalne korzystanie z tego dobra naturalnego jakim jest woda.
Informacja została wyświetlona 1002 razy.   drukuj informację