O G Ł O S Z E N I E

W związku z obecną wyjątkową sytuacją oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, ZUWiK w Siewierzu prosi o ograniczenie wizyt w Zakładzie do spraw niezbędnych. W tym przypadku klienci będą obsługiwani w Punkcie Obsługi Interesanta w Zakładzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.
W pozostałych sprawach zaleca się kontakt telefoniczny i mailowy. W ramach prewencji wstrzymuje się odczyty i wymianę wodomierzy.

W miesiącu kwietniu proszę o podawanie bieżących odczytów wodomierzy telefonicznie bądź poprzez stronę internetową z n/w rejonów, w przeciwnym wypadku faktury będą wystawiane z uśrednionego poboru wody klienta z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych.

Numery kontaktowe: 32 674 13 38, 32 360 95 13
Adres mailowy: zuwik@zuwik.pl

Numer konta bankowego do wpłat:
Bank Śląski S.A. Katowice O/Zawiercie 47 1050 1591 1000 0008 0073 5623

Kasa zakładu jest nieczynna. Wpłaty prosimy dokonywać na wyżej wymienione konto bankowe.

Rejony:
Siewierz, Piwoń, Czekanka, Leśniaki i Żelisławice.


Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych


Pobór wody oraz dostarczenie jej odbiorcom

Odbiór ścieków oraz oczyszczenie ich

Licznik odwiedzin: 160843