Uwaga! Uległ zmianie adres e-mail Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu. Nowy adres e-mail to: zuwik@zuwik.pl
Adres email do podawania odczytów wodomierzy to: wodomierze@zuwik.pl


Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych


Pobór wody oraz dostarczenie jej odbiorcom

Odbiór ścieków oraz oczyszczenie ich

Licznik odwiedzin: 125403